בניין בית־היתומים היהודי ואחר־כך בית־יתומים ובית־ספר יהודי לאומי מס' ‭.(1 1) 14‬ רה' דםיאטאיה לינייה ‭.37‬ מאוסף המחבר.