פרק שמיני חינוך יהודי

. 1 חינוך יהודי ערב המהפכה וראשית הםובייטיזציה בשל רמת התירבות הגבוהה והריכוז הנמוך של יהודים בעיר הבירה , למדו רוב הילדים עד מלחמת העולם הראשונה במוסדות ההשכלה הרוסית הכללית . בשנת 1911 למדו בפטרבורג בבתי הספר של משרד החינוך 3 , 665 תלמידים יהודים . יהודים היו 5 % בגימנסיות ובבתי הםפר הריאליים , בהתאם לתקן שנקבע בשנת 1908 עבור ערי הבירה . מספר רב של יהודים למדו גם בבתי הספר למסחר ובמכללות לכלכלה , שבהם 'הנומרום קלאוםוס ' היה הרבה יותר גבוה מאשר בבתי הםפר של משרד החינוך . החל ב 1887 הוגבלה קבלתם של יהודים למוסדות להשכלה גבוהה בפטרבורג עד ל 3 % והכניסה הייתה סגורה בפניהם לאחדים מהם , כגון המכון למהנדסי תחבורה , האקדמיה הצבאית הרפואית והמכון האלקטרו טכני . לאחר שבשנים 1908-1905 קיבלו המוסדות להשכלה גבוהה אוטונומיה , הם ביטלו בתקנונים שלהם את 'הנומרום קלאוםום' וכתוצאה מכך אחוז היהודים בהם עלה מאוד . מאוחר יותר שוב חזרו להגבלות הישנות , אולם בשנת 1911 אחוז היהודים במוסדות להשכלה גבוהה היה עדיין גבוה מהמותר 7 . 8 % - באוניברסיטה ו 8 . 9 % במוסדות להשכלה גבוהה טכנית . הצעירים היהודים שלא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי