אברהם בראמסון - רופא ופעיל־ציבור יהודי. יושב־ראש לקופ"ו. שנת ‭.1923‬ מאוספו האישי של אנטולי סוטניקוב.