הבית שבו שכנו בית־ מחסה ומוזיאון של החברה ההיסטורית־האתנוגרפית היהודית. רח' פיאטאיה לינייה ‭.50‬ מאוסף המחבר.