פרק שביעי ארגוני סיוע ציבוריים

. 1 ארגונים בלתי תלויים : יקופ"ו , אוז"ה ו'אורט' כפי שצוין לעיל , בשל מעמדה הנמוך של קהילת פטרוגרד עד , 1917 פעילותה האפקטיבית לא הייתה אפשרית ללא סיועם של ארגונים ציבוריים , שאחדים מהם פעלו במדינה כולה , כמו למשל : יקופ " ו , אוז " ה , 'אורט . ' הארגון היהודי הבולט ביותר היה יקופ " ו - הועד היהודי לעזרת נפגעי המלחמה , שהוקם בשנת 1914 בפטרוגרד על ידי קבוצה של מנהיגי קהילה אמידים כדי לסייע לפליטים ולמגורשים מאזור הקרבות . מוסדות דומים הוקמו עד מהרה גם במוסקבה ובערים אחרות ברוסיה . באוגוסט 1915 הוחלט בכנס של ועדי הסיוע להעניק ליקופ " ו של פטרוגרד מעמד מיוחד של ועד מרכזי , ובכלל זה לקבוע מטרות , לתאם פעולות ולשאת בהוצאות של פעילות הועדים בערי השדה . ' משפחות הפליטים קיבלו סיוע במצרכי מזון , בדיור , בבגדים , ברפואה , בתחום המשפטי , בקבלת עבודה ובהשתלטות מקצועית . כמו כן הוענקו טיפול וחינוך לילדים יתומים , חינוך לילדים בבתי הםפר ובחדרים והלוואות . התרומות למטרות אלה הגיעו לקופתה של יקופ " ו מארגונים ומאנשים פרטיים מחוץ לרוסיה ומתורמים בפטרוגרד , במוסקבה ובערים אחרות . תרומות סדירות , המיועד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי