תעודת פטירה של שאול קצנלנבוגן ‭,(1938-1900)‬ בנו של הרב, שהונפקה ב־‭.1989‬ בפיסקה 'סיבת המוות' מצוין 'הוצאה להורג ביריה‭.'‬ ארכיון המרכז לחקר ותיעוד של יהדות מזרח אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים.