בית־טהרה בבית־הקברות פראוברז'נסקי. העמודים של האגף השמאלי של הבניין. מאוסף המחבר.