בית־טהרה בבית־הקברות פראוברז'נסקי. עיצוב פנים של הבניין.