העתק של אישור הנ.ק.ו.ד. לעריכת הועידה הדתית היהודית בלנינגרד באוקטובר ‭.1927‬ ארכיון המרכז לחקר ותיעוד יהדות מזרח אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים.