הרב יוסף־יצחק שניאורסון מליובוויץ' עם חתנו מנחם־מנדל בפרברי העיר וינה, ‭.1935‬ פורסם ברשות כתב העת 'כפר חב"‭.'ד‬