ד"ר אלכסנדר זלקינד, יושב ראש מועצת הקהילה של פטרוגרד, פטרוגרד, ‭.1918‬ אוסף אי צנציפר (רפאלי‭,(‬ הארכיון הציוני המרכזי.