טבלה 19 תוצאות הבחירות למועצת קהילת פטרוגרד, ‭5 ' 1917‬