כרוז של 'נצח ישראל/ שנת ‭.1917‬ אימ"א, חטיבה ‭.1499‬