רשימה של יהודים שהתנצרו וחזרו ליהדות ב־ל‭.191‬ ארכיון המרכז לחקר ותיעוד יהדות מזרח אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים.