הרב־מטעם של בית־הכנסת הגדול, ד"ר משה אייזנשטדט. ארכיון הספרייה הלאומית והאוניברסיטאית באוניברסיטה העברית בירושלים.