קבוצת 'עמל' בלנינגרד, שנות העשרים. מתוך הספר: ‭,My nachmali eshcho V Rossu‬ ירושלים ‭.1983‬