טבלה 18 נישואין בתוך הלאום בקרב מיעוטים לאומיים בלנינגרד, 1936 (באחוזים) 67