מכתב ‭Leningradskaya pravcltrb‬ ובו תלונה של הקוראת על גילויי אנטישמיות של השכנים. ‭.16.9.1937‬