טבלה 16 חלקה של האישה היהודייה באינטליגנציה העובדת, ‭41 1939‬