טבלה 15 חלקם של יהודי לנינגרד באינטליגנציה העובדת, ‭39 1939‬