טבלה 13 השכלה גבוהה בקרב נשים בקבוצות האתניות של לנינגרד, 1939 (שיעורן של נשים בעלות השכלה גבוהה לעומת שיעורם של גברים בעלי השכלה גבוהה) 35