טבלה 12 השכלה גבוהה בקבוצות האתניות של לנינגרד, 1939