טבלה 11 היחס בין מספר הגברים ומספר הנשים בקבוצות האתניות של לנינגרד, ‭26 1939‬