טבלה 10 מקומות הריכוז של האוכלוסייה היהודית במחוז לנינגרד, ‭"1939‬