טבלה 9 הרכבם החברתי של יהודים שנתמכו על ידי ארגונים ציבוריים ומוסדות ממלכתיים בלנינגרד, מוסקבה ובלורוםיה בשנת ‭83 1926‬