טבלה 6 פועלים יהודים ב־18 מפעלים ממשלתיים בלנינגרד בשנת ‭'1924‬יי-