טבלה 4 הרכבם החברתי של תושבים מפרנסים (יהודים ולא־יהודים) בלנינגרד בשנים 1923 ו־1926 (באחוזים‭3 -''(‬