נזשפחתו של אופה יהודי בעיר קןלינצי, שנות ה־20 של המאה ה־‭.20‬