הגיליון הראשון של העיתון הבולשביקי ביידיש 'די וואהרהייט' (האמת‭.(‬ פטרוגרד, 8 במרס ‭.1918‬