פיוטר (פנחס) רוטנברג, מהפכן רוסי ומאוחר יותר - פעיל ציוני. ארכיון בית ספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.