הנריך סליוזברג, פרקליט מושבע ופעיל בקהילת פטרבורג. ארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.