מקסים וינאבר, מנהיג הקבוצה העממית היהודית. ארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.