פרק ראשון יהודי פטרוגרד בתקופת מהפכות 1917

. 1 בין הממשלה הזמנית למועצת פטרוגרד מהפכת פברואר הייתה תוצאה מצטברת של מספר גורמים : המשבר הפוליטי שהבשיל , פעילותן של מפלגות האופוזיציה והתגברות חוסר שביעות הרצון הכללי בעקבות קשיי המלחמה . למרות זאת , המהפכה לא בוצעה על ידי מפלגה או תנועה כלשהי , אלא התחוללה באופן ספונטני והפתיעה את המהפכנים עצמם ' . מרבית יהודי פטרוגרד , כולל השמרנים שבהם , קיבלו את המהפכה כ ' שחרור מופלא / מה גם שהמהפכה אירעה סמוך לחג הפורים . באסיפה רבת משתתפים של המועדון היהודי , שנערכה ב 11 במרס , 1917 בירך יושב ראש הנהלת בית הכנםת הגדול , מארק ורשבסקי , את המתכנסים עם השגת החירות . באותו יום השמיעו בבית הכנסת הגדול תפילה חדשה - 'לשלומם של המולדת , הצבא והעם , ' והיא באה במקומה של התפילה הקודמת למען הצאר . הצעירים היהודים הביעו מייד את תמיכתם במהפכה . חמישה יהודים נהרגו בימי המהפכה ברחובות העיר , ובהם ארבעה סטודנטים ותלמידים . מימיה הראשונים של המהפכה הצטרפו הסטודנטים היהודים לשורות המיליציה של המתנדבים והגישו סיוע בתחום אספקת המזון , התברואה , אמצעי התחבורה ועוד . ראשי הקהילה והציבוריות היהודית הליברלית תמכו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי