הגדה של תעלת גריבויידו־ב ‭.140‬ כאן שכנו החברה לסיוע ליהודים עניים, מסעדה זולה ומקווה. מאוסף המחבר.