בית־הכנסת הגדול בםנקט־פטרבורג. סוף המאה ה־‭.19‬ ארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.