עיצוב פנים של בית־הכנסת הקטן 1של הסוחרים או החסידים) בחצרו של בית הכנסת הגדול. מאוסף המחבר.