מבוא

בספר זה מנותחים היבטים שונים של תולדות יהדות פטרוגרד לנינגרד בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . מבחינה זו ניתן לשייך את הספר למחקר ההיסטורי על היהודים בערים הסובייטיות , שעליהן נכתב עד עתה רק מעט , אם אין מביאים בחשבון עבודות רבות , מעניינות למדי , בתחום מדריכי הסיורים , שהופיעו לאחרונה . מונוגרפיות ידועות עוסקות רק בתקופה שלפני המהפכה , פרט לעבודת הדוקטורט של ארקדי זלצר על העיר ויטבםק . העבודות הקיימות מוקדשות לתולדות היהדות הסובייטית באופן כללי או מתרכזות בחקר היבטים מסוימים של חייה . למשל , עבודות אלה מנתחות את הדמוגרפיה של היהדות הסובייטית , את תולדות 'היבסקציה ' של המפלגה הרוסית הקומוניסטית ( הבולשביקית , ( בעיות כלכליות מסוימות , ובפרט את ההתיישבות היהודית החקלאית או את פעילותם של אירגונים יהודיים מסוימים בברית המועצות . מספר מחקרים מוקדשים לתולדות ההשכלה היהודית , לספרות עברית ואידיש , למוסדות מדע יהודיים " להיבטים מסוימים של חיי הדת וחיי הקהילה , למדיניות אנטישמית של השלטונות ' וליחסה של הצנזורה הסובייטית כלפי 'הבעיה היהודית . ' פירסומים רבים , ישנים ' וגם חדשים , ' דנים בבעיות בוד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי