יהודי לנינגרד ‭1939-1917‬

מיכאל ב"זר מיכאל ביי ור יהודי לנינגרד 1939-1917 מיכאל בייזר יהודי לנינגרד 1939-1917 תרגמה מרוסית ברוניה בן יעקב A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים Mnxa 3 J 1 b Eeft 3 ep EBPEH JlEHHHrPAAA : 1917-1939 HaUHOHHJIbHaS > KH 3 Hb H COBeTH 3 llIiHSi ( Michael Beizer , The Jewsof Leningrad : 1917-1939 National Life and Sovietization ) Published by Gesharim Jerusalem-Moscow © Michael Beizer 1999  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי