מפתחות

א . שמות אבטליון 62 אבנר בן נר 154 אברהם אבן עזרא ( ראב " ע ) 96 53 52 אברהם ב"ר מרדכי 90 אברהם שרענצליש ראו רפאפורט , אברהם 89 אדוורדס , ג'ונתן 15 אד"ם הכהן ראו לבנזון , אברהם דב אדרבי , יצחק 93 אהםלוב 90 אוגוםטין 13 אודסה 127 117 אוניברסיטת במברג 11 אוניברסיטת ייל 20 אוניברסיטת קונקורדיה 11 אוסטריה 26 25 אוקטביינוס 85 אורבך , אפרים אלימלך 41 38 37 34 אוריגנס 47-41 36 31 ר' אחא 39 36 אטקס , עמנואל 124 אידל , משה 225 איטליה 77 76 72-70 68 67 26 25 19 156 102 87-85 83-79 מרכז איטליה 77 צפון איטליה 77 71 אייבשיץ , יהונתן 24 אייזנשטדט , בן ציון 182 איינהווץ , דוד 23 18 17 אילן , נחם 16  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי