רשימת המשתתפים בקובץ

פרופ ' נחם אילן מכון לנדר , ירושלים פרופ ' יעקב אלבוים החוג לספרות עברית , האוניברסיטה העברית בירושלים ןאמריטום ) פרופ ' מנחם בלונדהיים החוג להיסטוריה והחוג לתקשורת , האוניברסיטה העברית בירושלים ד " ר מוטי בנמלך החוג להיסטוריה , מכללת הרצוג , אלון שבות פרופ ' אברהם גרוסמן החוג להיסטוריה של עם ישראל , האוניברסיטה העברית בירושלים ( אמריטום ) פרופ ' מרדכי זלקץ המחלקה להיסטוריה של עם ישראל , אוניברסיטת בן גוריון בנגב ד " ר נסים ליאון המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת בר אילן פרופ ' מרק םפרשטיין המחלקה ללימודים רבניים ולימודים גבוהים , קולג ' ליאו בק , לונדון ד '' ר תמר קדרי המסלול למדרש ואגדה , מכון שכטר למדעי היהדות והחוג לתלמוד , אוניברסיטת בר אילן ד " ר לימור שיפמן המחלקה לתקשורת ועיתונאות , האוניברסיטה העברית  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי