המטיף ההדיוט ומקומו בתרבות תנועת התשובה החרדית ביהדות המזרחית

נסים ליאון מבוא מאמר זה בוחן את מקומה של תרבות תנועת התשובה החרדית ביהדות המזרחית בת זמננו ; , ומתמקד בעיצובה של הדרשנות העממית תחת השראתה . במרכז הדברים אדון בתפקידו החברתי של הדרשן העממי . ' תנועת התשובה החרדית ' היא שם נרדף במחקר ובשיח הדתי בישראל לקשת של ארגונים ויתמות העוסקים בהחזרה בתשובה , כלומר בהפיכת יהודים שהם חילוניים לשיטתה , ליהודים שומרי תורה ומצוות בנוסח החרדי . חקר תנועת התשובה החרדית ו במאמר זה אשתמש במונחים 'מזרחים ' או 'יהדות מזרחית , ' מאחר שהם אלה שנתקבלו בשיח המחקרי . השימוש בהם כאן מתייחס לשני רכיבים של זיהוי : הדמיון התרבותי דתי של היהודים יוצאי ארצות האסלאם , והמציאות האתנו מעמדית שנכרכה בדרכם של אלה בחברה הישראלית . על השיטות המרכזיות ביחס לזיהוי של המזרחים ראו בין השאר : אליעזר בן רפאל , זהויות יהודיות : תשובות חכמי ישראל לבן גוריון , שדה בוקר , 2001 עמ ' ; 75-69 חנן חבר , יהודה שנהב ופנינה מוצפי האלר ( עורכים , ( מזרחים בישראל : עיון ביקורתי מחודש , ירושלים ; 2002 סמי סמוחה , 'העדתיות היהודית בישראל כתופעה ממשית מתמשכת , ' עיונים בתקומת ישראל , 13 , ( 2003 )...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי