הספדים מקהיר מסוף המאה התשע־עשרה וראשית המאה העשרים עיון ביבליוגרפי, ספרותי ותרבותי

נחם אילן הקדמה לפני שנים אחדות התחלתי מכין לפרסום קובץ הספדים בכתב יד מאת הרב רפאל אהרן בן שמעון , ששימש הרב הראשי בקהיר בשנים . 1921-1891 הקובץ נמצא בספריית בן צבי בירושלים וסימנו כ " י . 528 טיבו של החיבור מתברר היטב מדף השער , ובו כתוב : 'בינ " ו עמ"י עש '' ו ' // לחם המערכת // חלק שני // ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת // להטיהם ניתן לדרושי הספד למיניהם , השם נפשנו בחיים // ישמרנו מהם // מספר הדרושים // א . לחם אבירים . ' מדובר אפוא בחלק השני מתוך חיבור מקיף יותר , המכונה 'לחם המערכת , ' ובחלק זה קיבץ המחבר דרושי הספד . יש כאן אפיון של הםוגה הספרותית ') ךרוש (' ושל התוכן ') הספד . (' טווח הזמן של החיבור הוא למעלה מעשרים שנה - משנת תרנ " ז ( לחם אבירים א ) עד תרע " ח ( לחם אבירים ד . ( הדפים אינם עוקבים ויש ביניהם דפים ריקים רבים , ונראה שנועדו לתוספת או להשלמת ה ' מערכת ' הראשונה . במה חשיבותם של ההספדים הללו ? התשובה לשאלה זו היא כפולה : ראשית , ההספדים הם חלק - אמנם קטן - ממפעלו הספרותי של מנהיג חשוב בקהיר במפנה המאות התשע עשרה והעשרים , תקופה רבת * אני מכיר טובה מרובד , לפרופ ' ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי