דרשות ופרשנות פסוקים ב'איתן האזרחי' לר' אברהם רפאפורט

יעקב אלבוים במאמר זה אני מבקש לדון בקצרה בגילויי פרשנות הכתובים ובדרשות ( הפתוכות במידה מרובה זו בזו ) בספרו של אחד מגדולי חכמי פולין בני המאה השבע עשרה , הוא ר ' אברהם רפאפורט המכונה על ידי בני הדור גם ר ' אברהם שרענצליש , על שם חותנו , ר ' מרדכי שרענציל ' . וכיוון שטיבה ודרכה של הדרשה האשכנזית בתקופת פעולתו של המחבר הם נושאים שמעטים נזקקו להם , גם ארחיב מעט ואדון במספר ענייני רקע הנושקים לעניין זה , על מנת שדבריי יעוגנו בתוך קונטקסט ראוי . אני מניח שעל ידי כך יוטו דבריי מעט לכיוון של בירור םפרותי תרבותי , ואולי אף לכיוון ספרותי סוציולוגי , אבל יש שצריך ללכת בדרך שהיא 'ארוכה וקרובה ' כידוע . ר ' אברהם נולד בקרקוב בשנת שמ " ה ( 1585 ) לאביו ר ' ישראל יחיאל הכהן רפאפורט , שהיה מרבני העיר . עם נישואיו עבר ר ' אברהם ללבוב , שם היה לתלמידו של ר ' יושע פלק , המכונה הסמ " ע . - על אף גדולתו בהלכה , לא שימש ר ' אברהם ברבנות , אלא מילא תפקידים ציבוריים במסגרת ועד ד' הארצות כ'נשיא וגבאי דארץ ישראל , ' לימד בישיבה על ר ' מרדכי שרענציל ראו ישראל היילפרין ועורך , ( פנקס ועד ד' ארצות , ירושלים תש ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי