הדרשה כמקור היסטורי, ספרותי והגותי: מצב המחקר

מרק ספרשטיין במאי 2007 התבקשתי על ידי העיתון היהודי הבריטי 'ג'ואיש כרוניקל' The Jewish ) ( Chronicle לכתוב מאמר ביקורת על המהדורה החדשה והמעודכנת של האנציקלופדיה יודאיקה . בפרסומת למהדורה זו צוין שכל ערך נבדק מחדש על ידי מומחים שהחליטו אם יש צורך לעדכן את תוכנו או את רשימת המקורות שבסופו . התפלאתי לגלות ששני הערכים העוסקים ב ' דרשנות ' ( preaching ) וב ' םפרות הומילטית ' ( homiletic literature ) נותרו כפי שהופיעו במהדורת , 1973 מלבד הביבליוגרפיה בערך השני שכללה שני כותרים באנגלית , האחד מ 1939 והאחר מ , 1958 ועוד עשרים וארבעה כותרים בעברית שנבחרו , כך נראה , באקראי . נראה אפוא שחברי המערכת של המהדורה החדשה הגיעו למסקנה שלא חל שינוי משמעותי בתחום זה מאז , 1973 ועל כן אין הצדקה לעדכן ערכים אלה . כפי שיתברר בהמשך - מסקנה זו מוטעית . ההתעלמות ממחקרים שנכתבו ופורסמו בדור האחרון משקפת את הזנחת מחקר הדרשה וספרות הדרוש היהודיות , לא רק בציבור הרחב אלא גם בעולם האקדמי . יש להודות , ייתכן שחלק מהבעיה נובע מהיעדר שיח מפרה בין חוקרות וחוקרים העוסקים בדרשה ובספרות הדרוש , כל אחד על פי דרכו הדיסצי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי