פתח דבר

קובץ זה מושתת על הרצאות שנישאו בכנס חוקרים בין לאומי אשר התקיים בא-ב במנחם אב תשס " ז 17-16 ) ביולי ( 2007 במכון ון ליר בירושלים . הכנס , פרי יוזמה משותפת של טורו קולג ' ניו יורק , מכון לנדר ירושלים ומרכז זלמן שזר , עסק בדרשות , כדרשנים ובספרות הדרוש בתולדות ישראל . יש כנסים אשר עיקר תכליתם להציג את פרות המחקר , אחרים נועדו לחולל מחקר ולקדם אותו . כנס זה נמנה עם הסוג השני . תחושתנו המתמשכת הייתה כי מדובר בתחום חשוב בתרבות היהודית אשר נזנח במחקר במשך שנים רבות וכתוצאה מכך לא הוגדר כראוי . כך בין השאר , לא ברור מהו 'ארגז הכלים ' העומד לרשותו של המתעניין בתופעה זו בבואו להתמודד עמה ואין בידינו הגדרות ברורות באשר למאפייניה העיקריים של ספרות הדרוש . זאת ועוד , מעיני חוקרות וחוקרים רבים נעלם הפוטנציאל העצום הטמון בתופעה זו , אשר יכול להעשיר מחקרים בתחומי דעת מגוונים . לפיכך הגדרנו את מטרת הכנס 'ליזום מחקר בסוגיות שטרם נדונו או שמוצו באופן חלקי בלבד , בעיקר בהיבטים של תפיסה והקשר , ופחות בהיבטים של תוכן וצורה . ' קיווינו ללבן בכנס היבטים פנומנולוגיים של מוסד הדרשה ; לברר מהן הסתות הספרותיות ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי