דורש טוב לעמו הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית

עורכים : נחס אילז כ מי הורוביץ ? קימי קפל י י ! דורש טוב לעמו הדרשן , הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית דורש טוב לעמו הדרשן ; הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית עורכים נחם אילן ? כרמי הורוביץ ? קימי קפלן A V מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ירושלים המערכת המדעית פרופ ' יוסף הקר ( יו " ח , פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלימלך הורוביץ , פרופ ' יפעת וייס , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ ' אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : הדס אחיטוב הפקה והבאה לדפוס . יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי