מפתח

א"ב יהושע ראו יהושע אבינרי , שלמה 14 אבךשמואל , יהודה ראו קויפמן אברהם אבינו 43 אברהם בן דוד ( ראב"דן 46 אברהם קליסקר 195 אברמוביץ , דוב בער 259 257 אדלר , נפתלי הרמן 245 244 230 אדלר , נתן 249 244 167 150 101 אוגנדה 180 אוגסבורג 66 אודיי , ג י נט 298 אודסה 186 184 148 144 73 58 אררבאך , מאיר 117115113 112111 אום אל פחם 112 110 109 אוסטריה 96 אוסישקץ , מנחם 220 219 198 196 193 322 315 308 280 225 אוקראינה 194 אז " ר ראו רבינוביץ , אלכסדר זיסקינד אחד העם 89 88 87 70 36 35 22 20 14 193-182 180 177-175 156-152 322-320 309 226-220 אטלס , אלעזר 230 איגר , יהודה ליב מלובלין 198 אידלסון , אברהם 193 איטליה 116 98 97 95 62 56  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי