מקום פרסום ראשון של המאמרים שמהם עובדו פרקי הספר

. 1 'ארץ ישראל במחשבה האורתודוקסית של המאה ה , ' 19 בתוך ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה , אביעזר רביצקי ( עורך , ( יד יצחק בן צבי , ירושלים , 1998 עמ ' 446-424 'Orthodox Judaism in Eastern Europe \ in The Gaon of Vilnius , Vilna . 2 1998 , pp . 104-115 . 3 'ארץ ישראל בהגותו של י . מ . פינס , ' בתוך ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים , אביעזר רביצקי ( עורך , ( יד יצחק בן צבי , ירושלים , 2004 עמ' 302-291 . 4 'הפולמוס על אתרוגי קורפו ואתרוגי ארץ ישראל , / 1891-1875 ציון םה ( תש " ם , ( החברה ההיסטורית הישראלית , עמ' 106-75 . 5 'הרב שמואל מוהליבר - רבם של חובבי ציון , ' ציון נו ( תשנ " א , ( החברה ההיסטורית הישראלית , עמ ' 78-47 . 6 'יחיאל מיכל פינם - במעגלות היישוב הישן והחדש , ' בתוך וזאת ליהודה , יד יצחק בךצבי , ירושלים , 2003 עמ' 542-530 'B ' nei Moshe , an Unsucessful Experiment ' , in At the Crossroad , Jacob . 7 Kronenberg ( ed . ) , Albany 1983 , pp . 98-105 , 185-190 . 8 'דת ולאומיות בתנועה הציונית בראשיתה , ' בתוך לאומיות יהודית - פרספקטיבות חדשות , יהודה ריינהרץ ואחרים ( עו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי