רשימת קיצורים

אורופסקי , ציונות אמריקנית Melvil I . Urofsky , American Zionism from Herzl to the = Holocaust , New York 1975 אחד העם , אגרות = אגרות אחד העם , א , בעריכת אריה סימון ויוחנן פוגרבינסקי , תל אביב תשט אחד העם , כל כתבי י אחד העם [ אשר גינצברג , [ כל כתבי אחד העם , ירושלים תש " י אחד העם , פרקי זכרונות ואגרות = אחד העם , פרקי זכרונות ואגרות , תל אביב תרצ '' א אייבשיץ , תולדות ה " נפש חיה " = תולדות הנפש חיה : מתולדותיו ומפעלו של ר ' חיים וואקס , בעריכת ישראל יהושע אייבשיץ , ירושלים תשכ '' א אלבוים דרור , המחר של האתמול = רחל אלבוים דרור , המחר של האתמול , א , ירושלים תשנ " ג אליאב , אגרות הילדסהיימר = מרדכי אליאב ( עורך , ( אגרות רבי עזריאל הילדםהיימר , ירושלים תשכ " ו אלפסי , החסידות = יצחק אלפסי , החסידות ושיבת ציון , תל אביב תשמ " ו אלפסי , החסידות וההתעוררות הלאומית = יצחק אלפסי , החסידות וההתעוררות הלאומית , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשל"ט אלקלעי , כל כתבי כל כתבי הרב יהודה אלקלעי , א-ב , ירושלים תש " ד אפל , בתוך ראשית התחיה = יהודה אפל , בתוך ראשית התחיה : זכרונו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי