פרק חמישה־עשר דת וחילוניות בתנועה הלאומית הציונית

התנועה הלאומית הציונית הייתה תופעה מחלנת ( סיקולריזטורית . ( רבים מהמצטרפים אליה , בעיקר מקרב הצעירים , ידעו באמצעותה את השינוי באורח חייהם ואמונותיהם ופנו משמירת מצוות לפריקת עול מצוות , מאמונה בכוח עליון המשגיח ומכוון המציאות לאדם האחראי לגורלו ולמעשיו . סמלים רבים שאומצו מן המסורת הדתית בהם תהליך החילון . דיי להזכיר את הדגל שעוצב לפי דמות הטלית ואת השבועה הצבאית המתקיימת בכותל המערבי , מקום התפילה של יהודים לדורותיהם ' . הציונות הציעה גם אידאולוגיה לאומית שבה הדת היא רכיב אחד מכלל הזהות הלאומית , ובמקרים קיצוניים הלאומיות באה במקום הדת ' . העמדות שאסקור בדרך כלל לא דיברו על חילוניות המנותקת מן הזהות הלאומית או על לאומיות המנותקת לחלוטין מיסודות דתיים , אלא העתיקו את מקור הסמכות מהאל לאדם . י העמדות וההתנהגויות החילוניות לא היו הכרחיות מבחינת מצעה של התנועה , אבל הן היו למציאות . נכון הוא שבתנועה היו ציונים דתיים , אך במקרים רבים שימשה הציונות גשר - מעבר מעולם מסורתי לעולם חילוני לאנשים שכבר היו נתונים לתהליכי חילון טרם הצטרפותם לתנועה או במהלך השתלבותם בה . ההצטרפות וההשתייכות ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי